Je hebt een idee en wil een bedrijf starten

Crowndog Management is gespecialiseerd is in de creatie, ontwikkeling, lancering en begeleiding van nieuwe concepten – ideeën, projecten of bedrijven - die een innovatief karakter hebben. Dit kan zowel op basis van uw idee of op basis van een idee dat we samen met u kunnen ontwikkelen.
We zijn er met ander woorden om uw innovatiedrang te begeleiden en het ondernemerschap te stimuleren. Dit kan zowel bij creatie van een nieuwe zaak als bij de ontwikkeling van een initiatief binnen een bestaande onderneming.  (intrapreneurship).
Crowndog is een unieke begeleidingsformule door de combinatie van zowel creatieve als businessgerichte ondersteuning van uw idee.
Onze know-how werd al meerdere malen succesvol in de praktijk gebracht en dit in diverse sectoren. Wij zoeken met u naar de meest creatieve en betaalbare oplossingen om uw eigen bedrijf te lanceren en ontwikkelen daar bij nieuwe distributie- en communicatiestrategieën.
We werken dan ook enkel met die ideeën waarvan we denken dat ze een lucratieve toekomst hebben en een echte meerwaarde kunnen gaan betekenen voor de consument. We zoeken dit samen met u uit
De succesformule is dus een combinatie van uw idee en onze kennis op gebied van creativiteit en ondernemerschap. Gezien onze wereld volop in verandering is en we volop werken aan de nieuwe waarden in onze samenleving zullen ook menselijke en ethische aspecten van de van de bedrijfsvoering in acht genomen worden.

succes is not final and failure is not fatal.jpg

 

De unieke Crowndog methodiek

Crowndog Management is gespecialiseerd is in de begeleiding, ontwikkeling, lancering en creatie van nieuwe ideeën, projecten of bedrijven. Dit kan zowel op basis van uw idee als op basis van een idee dat we samen met u ontwikkelen.

We zijn er met ander woorden om uw innovatiedrang te begeleiden en het ondernemerschap te stimuleren. Dit kan zowel bij creatie van een nieuwe zaak als bij de ontwikkeling van een initiatief binnen een bestaande onderneming.  (intrapreneurship).

Crowndog is een unieke begeleidingsformule door de combinatie van zowel creatieve als ondernemersgerichte ondersteuning van uw idee die uitgaat van de behoeften van de klant.

Onze aanpak werd al meerdere malen succesvol in de praktijk gebracht en dit in diverse sectoren. Wij zoeken samen met u naar de meest creatieve en betaalbare oplossing om uw eigen bedrijf te lanceren en gebruiken daar bij nieuwe ontwikkelings- en communicatiestrategieën.

We werken dan ook enkel met die ideeën waarvan we denken dat ze een lucratieve toekomst hebben en een echte meerwaarde kunnen gaan betekenen voor de consument. We zoeken dit samen met u uit.

De succesformule is dus een combinatie van uw idee en onze kennis en ervaring op gebied van creativiteit en ondernemerschap. Gezien onze wereld volop in verandering is en we volop shiften de nieuwe waarden in onze maatschappij ( ecologie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, etc..) nemen we ook de menselijke en ethische aspecten van de van de bedrijfsvoering mee in jouw plan.