Op zoek naar creatieve oplossingen

Creativiteit heeft zo zijn voordelen. Het kan op elk ogenblik een oplossing bieden bij de uitdagingen waarmee je bedrijf geconfronteerd wordt.

Loopt de verkoop niet meer de laatste maanden? Laten diverse distributiekanalen het een beetje afweten? Misschien is je verkoopsteam op zoek naar een nieuw elan of kampt je bedrijf met een oudbollig imago...In al deze zaken kan een creativiteitsboost een oplossing bieden en vaak zijn het de meest voor de hand liggende kleine aanpassingen die het grootste succes hebben.

Creativiteit is de laatste jaren een competentie die zeer hoog op het verlanglijstje staat. Creatievelingen spelen met combinaties van bestaande mogelijkheden om tot nieuwe, vaak onverwachte oplossingen te komen of maken kleine aanpassingen aan bestaande producten. Meer nog, creativiteit is een essentiële bouwsteen voor innovatie in de onderneming. Iedereen bezit creativiteit, alleen niet in dezelfde mate.

Creativiteit is 1% inspiratie en 99% transpiratie. Crowndog kan uw geest openen en hiermee het inspiratiegedeelte in gang zetten en het transpiratiegedeelte aansturen.Daarna bekijken we samen hoe we de gescreende ideeën in praktijk kunnen omzetten tot een succesvol plan.